free hit counter
Vaccinationer | Vad ska man tro?
Upptäckten av vaccinet har räddat miljontals liv världen över. Nu finns det de som vill att vi slutar vaccinera oss och våra barn.
Stacks Image 942
Vaccinationen uppfanns av Edward Jenner som noterat att de som haft kokoppor inte insjuknade i smittkoppor. Här utför han den första vaccinationen 1796. Den lyckades. Så småningom blev smittkoppor, polio, mässling och många andra sjukdomar praktiskt taget utrotade.

KONSPIRATIONSIDEER OCH PSEUDOVETENSKAP FÖRENAS I MOTSTÅND MOT VACCINERING

PSEUDOVETENSKAP OCH VACCIN

Motstånd mot vaccinering fanns till en början inom kyrkan. Numera är det några få kristna sekter som är mot all vaccinering. Men motståndet finns kvar, framför allt hos antroposoferna.

En antroposofisk läkare vid Vidarkliniken förklarar att han ser vissa sjukdomar (mässling, kikhosta och röda hund) som

naturliga kriser i barnets utveckling med möjlighet att påverka barnet positivt på kort och lång sikt”.

Mässling ses som orsakat av en inåtvänd personlighet medan lunginflammation beror på ”sinnliga utsvävningar”. Detta kom antroposofins grundare Rudolf Steiner på genom ”ockult forskning”.


steiner

KONSPIRATIONSTEORIER OCH VACCIN

Bland de konspiratoriskt lagda finns ett motstånd mot vaccin som ibland går ut på att det är en bluff, ibland att det ingår i en större plan:

”Vad gäller spårbarhet så placerar regeringen mindre sändare i vaccinerna. Dessa sändare sänder till olika satelliter. ….det är oklart vilken information som förmedlas genom dessa sändare. Det kan vara enkla data som ålder, hjärtfrekvens, blodtryck —de kan också ge en annan information som vad vi säger vid alla tillfällen… vaccinationerna används som försöksvapen…”

( http://www.conspiracy.itgo.com/custom.html)

Författaren till dessa påståenden har ingen källa och inga bevis för det han säger. Så fungerar ofta konspirationsteorier. Vem som helst kan ju påstå vad som helst. Men är det sant?

Stacks Image 955

Nyttan med vaccinering

massling

När läkaren Alan Wakefield 1998 publicerade en studie i den medicinska tidskriften The Lancet fick vaccinationsmotståndarna luft under vingarna. Han påstod att han visat att vaccinering mot kikhosta, mässling och röda hund kunde leda till ökad risk för autism hos barnen. Studien skrämde många och fick föräldrar att upphöra med att vaccinera sina barn. Det visade sig sedan att hans studie innehöll mängder av fel, The Lancet drog tillbaka den och Wakefield förlorade sin läkarlegitimation.

Vaccinationer är inte helt ofarliga. Människor är olika känsliga för olika vacciner och ingen vaccination, liksom ingen annan medicinsk åtgärd, är 100 % säker. Det finns några fall av mindre allvarliga biverkningar och några sällsynta fall av allvarligare art. T.ex. kan mässlingsvaccin i extrema fall leda till hjärninflammation. Den som då avstår bör tänka på att risken gäller färre en ett barn per miljon vaccinerade medan de som får mässling får samma sjukdom i ett fall per tusen. Vaccination minskar alltså risken i detta fall till en tusendel jämfört med ovaccinerade personer

VILL DU VETA MER? Denna hemsida är en trailer för en bok somheter ”Vad skall man tro?” . Där kan du läsa mer om konspirationsteorier och pseudovetenskap. Boken kan beställas nu på denna sida: BOKHANDEL eller i alla nätbokhandlare.