free hit counter
Parapsykologi | Vad ska man tro?
Sedan urminnes tider har människan önskat att man kunde skåda in i framtiden, att läsa andras tankar och flytta föremål på avstånd med enbart tankekraft. Allt utmynnar i en önskan om kontroll över livets villkor - och över andra människor.
Stacks Image 278


Vad är parapsykologi?

Parapsykologi handlar om

Tankeöverföring
Tankeläsning
Förutsägelser och spådomar
Klärvoyans - att kunna vara medveten om händelser på långa avstånd
Kontakt med avlidna människor och minnen av tidigare liv

Att tala med de döda

Många medier påstår sig kunna talar med avlidna människor. Man antar att deras själar svävar omkring fritt utan kroppar.

De flesta medier använder s.k. cold reading för att lura av människor information som sedan matas tillbaka till dem som bevis på kontakt med andevärlden. Ibland fuskar man medvetet, ibland tror mediet på sina förmågor.

HarryHoudini

Harry Houdini
En som ville tro på dessa medier. men som var skeptisk, var utbrytarkungen Harry Houdini. Han avtalade med sin fru om ett lösenord som han kunde ge henne efter sin död så att hon visste att det var sin man hon talade med. Hon sökte, efter Houdinis död, upp flera medier som sade sig vara kontakt med hennes döde make. Men inte ett enda av medierna kunde ange lösenordet.
Tankeöverföring och tankeläsning

tankelasning

Idén om tankeläsning har lockat och fascinerat människan länge. Några har sett det som en möjlighet till en framtid utan krig och utan brottslighet. Detta skulle ske eftersom ingen kunde ha militära hemligheter och ingen kunde utföra en överraskande attack. Brottslighet skulle försvinna eftersom man inte kunde dölja sina kriminella planer. Andra har sett en förskräcklig framtid i detta. Det skulle ge oss ett samhälle där andra kunde se allt du tänker och styra din kropp med sina tankar. Tanken går till skräcksamhällen som George Orwells 1984 eller Karin Boyes Kallocain.

Inga Bevis

I 30 års tid har man letat efter bevis inom parapsykologin utan att lyckas. Trots detta finns många som vill tro på tankeläsning, spådomar och andra parapsykologiska fenomen.

Parapsykologin tillåter sig ovetenskapliga metoder och argument, framför allt håller man sig med hypoteser som inte går att motbevisa. Om ändå motbevis tycks finnas så ändrar man spelreglerna och säger att forskaren var för skeptisk och störde resultaten. Tron på parapsykologin har för somliga blivit så stark att den gått till en form av religiös övertygelse.
James Randi

(en underhållare, magiker och kritiker av pseudovetenskaper)


James Randi

”Skeptikern kommer att begära att man är sparsmakad - den enklaste förklaringen som stämmer med fakta - medan parapsykologen undviker detta. Personligen anser jag det mer förnuftigt när föremål flyger runt i rummet runt en olycklig 14-årig flicka att misstänka dålig rapportering och observation snarare än att avvisa alla grundläggande fysikaliska lagar”
Stacks Image 930

EN MILJON DOLLAR I BELÖNING

James Randis Utbildningsstiftelse utlovade 1964 en belöning på 1000.000 dollar till den, som under tillfredsställande observation, kan visa på psykiska, övernaturliga eller paranormala förmågor.

Än så länge har ingen klarat av detta och pengarna fanns länge orörda på stiftelsens konto. Utfästelsen är numera nedlagd. Stiftelsen bakom har ombildats.

Läs mer om belöningen här:
BELÖNING

VILL DU VETA MER? Denna hemsida är en trailer för en bok somheter ”Vad skall man tro?” . Där kan du läsa mer om konspirationsteorier och pseudovetenskap. Boken kan beställas nu på denna sida: BOKHANDEL eller i alla nätbokhandlare.