free hit counter
Homeopati | Vad ska man tro?
Stacks Image 868
Stacks Image 873
Homeopaten grundades av Samuel Hahnemann i slutet av 1700-talet. Den tidens sjukvård var så ovetenskaplig att den var skadlig. Hahnemann fick då en ny idé - att det som skapade sjukdom hos en frisk kan bota en sjuk. Dessutom skall medicinen spädas ut. Hela idén bygger på en gammal idé - att lika botas med lika.

Likartade idéer och varianter, där den som tar medicinen förväntas få egenskaper från djuret eller örten man använt, återfinns i gammal kinesisk medicin där problem med synen botades med malda fladdermöss som antogs ha god syn. I Europa gav man malda rävlungor till astmatiker eftersom man felaktigt trodde att rävar har stor uthållighet.
Stacks Image 880

Bara vatten!

Vanlig utspädningsgrad i homeopatin är att man spätt ut en ursprunglig vätska 1 000000000000000000000 gånger. Chansen att det finns en ursprungsmolekyl kvar är 1 på en miljard miljard miljarder. Homeopatimedel innehåller vanligtvis ingen aktiv substans alls. Ibland späder man ytterligare 100 000 gånger och skakar om den dessemellan. Sedan hävdar man att vattnet ”minns” de ämnen som funnits där tidigare.

Homeopatisk medicin är helt verkningslös enligt mängder av studier. Se t.ex. vad Australiens hälsovårdsmyndighet kom fram till:
UTVÄRDERING
.

VILL DU VETA MER? Denna hemsida är en trailer för en bok somheter ”Vad skall man tro?” . Där kan du läsa mer om konspirationsteorier och pseudovetenskap. Boken kan beställas nu på denna sida: BOKHANDEL eller i alla nätbokhandlare.